Ogłoszenie w sprawie odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

5 lipca 2021

Wójt Gminy Wola Uhruska, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” informuje, że Gmina Wola Uhruska zamierza  przystąpić do powyższego Programu i będzie realizować odbiory od rolników odpadów z działalności rolniczej z terenu Gminy Wola Uhruska.

Wnioskodawca dostarczy odpady do wskazanego punktu na terenie Gminy Wola Uhruska w wyznaczony dzień i godzinę na własny koszt. O dokładnym harmonogramie odbioru odpadów rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje oraz wstępnego oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia z innej zawartości. Odpady powinny być zapakowane w worki Big Bag lub spakowane i powiązane. Sznurek i siatki do owijania balotów muszą być spakowane, np. powiązane.

Wnioski o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy Wola Uhruska w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wola Uhruska, a także u Sołtysów.

Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. W związku z tym do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie dot. pomocy de minimis w rolnictwie. Z Wnioskodawcą zostanie zawarta stosowna umowa w zakresie pomocy de minimis.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy ww. odpadów.(Podatek VAT od całości kosztów odbioru folii pokrywa wnioskodawca.)

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 lipca 2021 roku do Urzędu Gminy Wola Uhruska lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska albo przesłać na adres poczty elektronicznej: projekty@wolauhruska.pl .

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępne pod linkiem: https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=75803

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00