Otwarcie Gminnego Centrum Ratownictwa

6 maja 2024

W dniu św. Floriana, patrona strażaków w Woli Uhruskiej odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia budynku Gminnego Centrum Ratownictwa – siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Uhruskiej oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej, po której uczestnicy przemaszerowali w asyście Włodawskiej Orkiestry Dętej.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Pani Anna Dąbrowska-Banaszek i Pan Krzysztof Grabczuk – Posłowie na Sejm RP, Pan Józef Zając – Senator RP, Pani Kamila Grzywaczewska – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, prof. dr hab. Feliks Czyżewski – Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska, st. bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, bryg. Robert Barszczewski – Komendant Powiatowy PSP we Włodawie, bryg. Waldemar Makarewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie, Pan Franciszek Gruszkowski – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie i Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie, Pan Leszek Jóźwiak – Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Uhruskiej,     Pani Beata Fałda – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, Pan Adam Panasiuk Wójt elekt Gminy Urszulin, Pan Jacek Kozyra – Wójt elekt Gminy Wola Uhruska, Pan Kamil Halarewicz – właściciel firmy sklepu Strefa 998, Państwo Małgorzata Świeca-Ignatiuk i Dariusz Ignatiuk – właściciele firmy będącej wykonawcą obiektu.

W uroczystym apelu przy nowo wybudowanej strażnicy udział wzięły poczty sztandarowe z następujących jednostek pożarniczych: OSP w Urszulinie, OSP w Uhrusku, OSP w Hańsku, OSP w Starym Brusie, OSP we Włodawie, OSP w Orchówku, OSP w Woli Uhruskiej oraz PSP w Włodawy.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Uhruskiej została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią i ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokonano również indywidualnych odznaczeń dla:
Druha Leszka Jóźwiaka Złotym Znakiem Związku OSP RP,
Druha Sławomira Tokarskiego Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza,
Druhów Henryka Woźnego i Grzegorza Dmitruka Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
Druha Wojciecha Walczuka Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
Druhów Łukasza Wójtowickiego i Grzegorza Łubkowskiego Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
Druha Jana Łukasika – Wójta Gminy Wola Uhruska Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Lubelskiego”,
Druha Czesława Hamelczuka Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Lubelskiego”,
Druhów Henryka Sierpińskiego i Stanisława Kiryczuka Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Lubelskiego”,
Druhów Pawła Barwickiego, Andrzeja Urbanowicza, Tadeusza Brzezickiego ,Bartłomieja Wasyńczuka odznaką „Strażak Wzorowy”.

Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli Uhruskiej został wybudowany w okresie od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r. przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Styl-Bud Małgorzata Świeca-Ignatiuk” z Orchówka. Koszt robót budowlanych wyniósł 3 421 121,90 zł. Projekt wykonała Pracowania Projektowo-Wykonawcza Alicja Baran z siedzibą w Węgorzewie. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Obsługi Inwestycji Piotr Sławiński

Roboty budowlane zostały sfinansowane z następujących źródeł:
– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 600 000,00 zł,
– Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 1 933 400,00 zł,
– budżetu Gminy Wola Uhruska – 887 721,90, zł.

Powstał budynek o powierzchni zabudowy ok. 360 m2 i powierzchni użytkowej ok. 400 m2. W budynku znajduje się trzystanowiskowy garaż na samochody pożarnicze o powierzchni niemal 166 m2, pomieszczenie administracyjne, sala narad, pomieszczenia magazynowe i socjalne. Dodatkowo w części wschodniej wydzielono pomieszczenia dla zespołu ratownictwa medycznego.

Budynek ogrzewany jest pompami ciepła oraz wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy 9,6 kW. Na placu przewidziano dwa miejsca na montaż dodatkowych garaży/magazynów.

Poświęcenia budynku dokonał ks. Andrzej Lemieszek – Proboszcz Parafii w Woli Uhruskiej.  W sali narad odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą druhowi Stanisławowi Zamojskiemu – wieloletniemu Prezesowi Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli Uhruskiej.

Jesteśmy przekonani, że obiekt GCR będzie jak najlepiej służył miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej należącej do KSRG oraz Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00