Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne – 2024 r.

24 stycznia 2024

Wójt Gminy Wola Uhruska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury na 2024 r.

Szczegóły ogłoszenia oraz załączniki dostępne są na stronie:

https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=365&action=details&document_id=1976256

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00