Podziękowania.

27 maja 2022

Podziękowanie przekazane przez Stronę Ukraińską Wójtowi Gminy Wola Uhruska odzwierciedla wdzięczność Obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie po 24 lutego b. r. na terenie Gminy Wola Uhruska, dla wszystkich osób fizycznych i instytucji, które w jakiejkolwiek formie zorganizowały się w udzielanie pomocy osobom potrzebującym, uciekającym od działań wojennych.

W przekonaniu, że wielu Ukraińców postąpiłoby podobnie w stosunku do Polaków, gdyby Polacy potrzebowali takiego wsparcia, należy mieć nadzieję na ożywienie naszej wspólnej, transgranicznej współpracy po ustaniu działań wojennych.                                                                     

/-/ Jan Łukasik
Wójt Gminy Wola Uhruska

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00