Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła

31 marca 2019

Projekt pod nazwą „Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła” obejmowała swoim zasięgiem 17 miejscowości gminy Wola Uhruska.

W ramach projektu wykonano 605 indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 4,4 MW, w tym:

  • 465 instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o zainstalowanej mocy 1,7 MW,
  • 140 instalacje kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujące biomasę o zainstalowanej mocy 2,7 MW.

Wartość całkowita  projektu wyniosła 7 722 382,28 zł z czego 7 073 714,88 zł stanowiły koszty kwalifikowane. Dofinansowanie projektu wyniosło 3 542 979,43 zł, co stanowi 50,09% kosztów kwalifikowanych.