Projekt scalenia gruntów

22 listopada 2019

W związku z przeprowadzanym scaleniem gruntów wsi Bytyń, części wsi Wola Uhruska, części wsi Józefów, informuje się uczestników scalenia gruntów, że został opracowany projektu scalenia, w którym wskazano projektowane zmiany przebiegu granic oraz projektowane nowe numery działek.

Okazanie projektu scalenia odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Bytyniu w dniach:

  • 25.11.2019 r. w godz. 10:00-14:00,
  • 26.11.2019 – 29.11.2019 r. w godz. 8:00-14:00,
  • 02.12.2019 r. w godz. 10:00-14:00,
  • 03.12.2019 – 4.12.2016 r. w godz. 8:00-14:00.

Zaprasza się wszystkich właścicieli gruntów w obrębie scalenia do osobistego zapoznania się z projektem scalenia celem uzyskania informacji w zakresie zmian przebiegu granic oraz nowych numerów działek.

Wójt Gminy
/-/ Jan Łukasik

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00