Prośba o wypełnienie ankiety – Strategia Rozwoju Gminy Wola Uhruska

8 stycznia 2021

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021/30 zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszego formularza. Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem strategicznym szczebla lokalnego, który stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych – zarówno unijnych – takich jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, jak również krajowych.

ANKIETA do wypełnienia

Niniejszy formularz ma na celu:
1) zebranie opinii mieszkańców gminy Wola Uhruska na temat zadań inwestycyjnych w części przewidzianych do realizacji w latach 2021/2022 oraz proponowanych do umieszczenia w Strategii Rozwoju na kolejne lata;
2) poznanie oczekiwań mieszkańców gminy, co do innych niż zaproponowane, zadań inwestycyjnych do umieszczenia w Strategii Rozwoju Gminy.

Uwagi do projektów oraz własne pomysły inwestycyjne dotyczące terenu gminy Wola Uhruska można również zgłaszać do Urzędu Gminy Wola Uhruska za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie na adres: wolauhruska@lubelskie.pl w terminie do 17 stycznia 2021 r.

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00