OGŁOSZENIE o wyłożeniu projektu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Stulnie.

24 marca 2022

W związku z przygotowaniem projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Stulnie, na stronie internetowej gminy pod adresem: www.wolauhruska.pl zamieszczono rysunki z przebiegiem wyżej wymienionych sieci. Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 29.03.2022 r. (wtorek) telefonicznie pod nr 82-59-15-003 wew. 25, 82-59-15-006 wew. 25, na adres e-mail: przetargi@wolauhruska.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5 w Woli Uhruskiej.

 

Do pobrania:
1. Mapa do decyzji ark 1;
2. Mapa do decyzji ark 2;
3. Mapa do decyzji ark 3;
4. Mapa do decyzji ark 4.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00