Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

31 marca 2019

Głównym celem partnerskiego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” było zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Z terenu Gminy Wola Uhruska projektem zostało objętych 100 gospodarstw domowych. Cel główny został zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie województwa lubelskiego (w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera.

Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – mogą w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu mają wymiar długofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gospodarczy), jak również wpływają na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetów Partnerów (15%).

O udział w projekcie mogą ubiegać się mogły osoby :

– z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
– z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej
– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Obszar projektu:

Gminy: Adamów, Annopol, Borki, Cyców, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Dubienka, Goraj, Hańsk, Hrubieszów, Jeziorzany, Kodeń, Konopnica, Konstantynów, Krasnobród, Krzywda, Kurów, Leśna Podlaska, Łabunie,  Łomazy, Miączyn, Międzyrzec Podlaski, Milanów,  Mircze, Niedrzwica Duża, Piszczac, Podedwórze, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Siedliszcze, Sosnowica,  Spiczyn, Stanin, Stary Brus, Telatyn, Trzydnik Duży, Tuczna, Wierzbica, Wola Uhruska, Wólka, Żyrzyn; Miasta: Lublin, Międzyrzec Podlaski, Puławy, Rejowiec Fabryczny, Włodawa, Powiaty: Puławski, Świdnicki.