Rada Gminy Wola Uhruska jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

27 czerwca 2024

Po dyskusji nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nad uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie, zostało ono udzielone Wójtowi – jednogłośnie. Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie gminy za ubiegły rok.

W Raporcie zawarte zostały informacje w zakresie prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć, realizowanych strategii, programów i planów, rozwoju infrastruktury oświatowej, zaspakajania potrzeb społecznych, podejmowanych inicjatyw na rzecz mieszkańców Gminy Wola Uhruska. Niniejszy dokument odzwierciedla również kondycję finansową Gminy.

Przedkładając Raport za rok 2023, jako nowo wybrany Wójt rozpoczynam swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Wola Uhruska. W tym miejscu chciałby skierować wyjątkowe słowa uznania dla mojego poprzednika Pana Jana Łukasika – wieloletniego Wójta Gminy Wola Uhruska oraz dla wszystkich Radnych VIII kadencji. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu Gmina Wola Uhruska poczyniła znaczące postępy w rozwoju społeczno-gospodarczym.

To, co udało się wykonać w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców naszej Gminy, jest także efektem działań wszystkich, bez wyjątku, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Dziękuję Wam za wysiłek wkładany w pracę dla dobra lokalnych społeczności, za dbałość o interes publiczny oraz za udział w rozwoju naszej małej ojczyzny. Pragnę również podziękować Sołtysom za ich działalność w tej wydłużonej kadencji – Jacek Kozyra Wójt Gminy Wola Uhruska.

 

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00