Rusza sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach

22 listopada 2022

INFORMACJA
WÓJTA GMINY WOLA UHRUSKA
w sprawie sprzedaży węgla

Niniejszym informuję się, że od dnia 22 listopada 2022 r. Gmina Wola Uhruska rozpoczyna proces sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie 2 000 zł za tonę węgla niezależnie od sortymentu – dostępny jest węgiel w sortymencie groszek (nie mylić z ekogroszkiem) i orzech. Sprzedawany węgiel pochodzi z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdnka” S.A.

Proces sprzedaży przebiegać będzie wg następującego schematu:

  • złożenie wniosku do Wójta Gminy Wola Uhruska o zakup preferencyjny węgla kamiennego przez gospodarstwo domowe z terenu Gminy Wola Uhruska na okres do 31.12.2022 r.;
  • weryfikacja w Urzędzie Gminy wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego pod katem uprawnienia do dodatku węglowego oraz pod kątem nabycia węgla kamiennego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000 złotych – informację o pozytywnej weryfikacji wniosku należy uzyskać w Urzędzie Gminy Wola Uhruska osobiście lub pod nr telefonu: 82 591 52 30;
  • wpłata na konto Gminy Wola Uhruska nr 03 8195 0009 2001 0090 0736 0017 kwoty wynikającej z ceny jednostkowej węgla 2000 zł/tonę oraz ilości węgla zawartej we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego – wpłat na konto Gminy można dokonać po uzyskaniu w Urzędzie Gminy Wola Uhruska informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku oraz o dostępności na składzie odpowiedniej ilości węgla;
  • odbiór w Urzędzie Gminy Wola Uhruska imiennej faktury za węgiel – fakturę będzie można odebrać po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Gminy (w przypadku wpłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym Leśniowice Oddział Wola Uhruska lub przelewów z indywidualnych kont w tym Banku księgowanie odbywa się w ciągu kilku minut, natomiast przelewy z innych banków księgowane są trzy razy w ciągu doby – godz. 9:00, 11:00 i 14:30);
  • odbiór węgla w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym BAZA Piotr Kołodyński, ul. Krótka 2, 22-230 Wola Uhruska po przedłożeniu faktury za zakup preferencyjny węgla kamiennego – odbiór własnym transportem lub za dodatkową opłatą transportem PW BAZA.

Dane do wpłat i przelewów za zakup preferencyjny węgla kamiennego:

Nazwa odbiorcy: Gmina Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska

Nr konta bankowego: 03 8195 0009 2001 0090 0736 0017

Kwota jest uzależniona od ilości węgla wskazanej we wniosku i wynosi w przypadku:

1,5 tony – 3 000,00 zł;
1,0 tona – 2 000,00 zł;
0,5 tony – 1 000,00 zł;
każde 0,1 tony – 200,00 zł/

Tytułem: zakup preferencyjny węgla kamiennego – groszek

lub: zakup preferencyjny węgla kamiennego – orzech

Wójt Gminy
/-/ Jan Łukasik

Certyfikat jakości węgla:

Orzech – https://wolauhruska.pl/wp-content/uploads/2022/11/20221122143715053.pdf

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00