Skrytki Pamięci

21 października 2019

Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie realizując projekt „Świat utracony – hisotria Żydów włodawskich” zaprasza mieszkańców powiatu włodawskiego do podzielenia się wiedzą historyczną, tradycją oraz ważnymi informacjami mogącymi posłużyć poznawaniu historii zarówno włodawskich Żydów jak również z szeroko rozumianej historii regionu.

W ogólnie dostępnych miejscach powiatu włodawskiego zamontowane zostały Skrytki pamięci, do których można wrzucać kopie dokumnetów, zeskanowane zdjęcia, spisane relacje, wspomnienia, listy, itp. posiadające wartość historyczną dla regionu. Zebrane materiały posłużą do celów edukacyjnych i badawczych. Jedna ze Skrytek pamięci znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5. Oprócz skrytek materiały można również przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@muzeumwlodawa.pl.

W imeniu Muzeum zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Wola Uhruska o dzielenie się swoją wiedzą hisoryczną i wszelkiego rodzaju materiałami, które mogą mieć jakąkolwiek wartość historyczną. Oprócz pozostawiania w skrytkach materiały można również przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@muzeumwlodawa.pl.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00