Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

22 czerwca 2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że Urząd Gminy Wola Uhruska oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Celem dokumentu jest zweryfikowanie najważniejszych problemów społecznych w gminie, a także określenie sposobów ich rozwiązywania. Przystępując do opracowania dokumentu władze gminy wyszły z założenia, że aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w terminie do 29 czerwca 2021 r.

Formularz ankiety

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00