Szacowanie strat w związku z ogłoszoną klęską suszy.

16 lipca 2019

W związku z ogłoszoną klęską suszy informujemy, że komisja powołana do szacowania strat na terenie Gminy Wola Uhruska rozpoczyna prace.
Prosimy o składanie kompletnych wniosków dostępnych na stronie internetowej:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych „RODO”.
Dodatkowo informuję, że każdy rolnik wraz z wnioskiem o szacowanie szkód zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 przedłożony w ARiMR.
Powierzchnia upraw musi być zgodna ze stanem rzeczywistym podanym we wniosku o płatność ARiMR.
Do wniosku należy dołączyć wypełnioną klauzulę RODO. Jednocześnie informujemy, że komisja oszacuje szkody w uprawach rolnych na których nie dokonano zbioru plonu.

Uprawy podlegające szacowaniu na terenie Gminy Wola Uhruska dostępne są na stronie internetowej IUNGhttp://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0619072/

Mapa podatności gleb na suszę dostępna pod linkiem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Więcej informacji oraz wersje papierowe druków można uzyskać w Urzędzie Gminy Wola Uhruska, pok. 9 oraz 7 (I piętro),
tel. 82 59 15 003
.

Przewodniczący Komisji ds. szacowania strat
/-/ Jacek Kwacz

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00