Szkody Łowieckie.

13 kwietnia 2022

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 86 ,,Szpak” w Woli Uhruskiej informuje, że szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę łowną a powstałe na terenach Państwa gmin należy składać do sekretarza koła za pośrednictwem poczty:
Koło Łowieckie Nr 86 ,,Szpak” w Woli Uhruskiej, 22-230 Wola Uhruska, Józefów 17, lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 694-189-918 Andrzej Młynarski p.o sekretarz koła.
Osoby odpowiedzialne za szacowanie szkód łowieckich: Józef Sierpiński, Andrzej Młynarski. Darz Bór 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00