Trening Systemów Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania.

19 grudnia 2019

Informuję, że w ramach treningu Systemów Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 1200 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

Będzie to sygnał ćwiczebny, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego urządzeń dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Wójt Gminy
/-/ Jan Łukasik

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00