UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

22 kwietnia 2021

Treść uchwały:

19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze naszego regionu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dokument ten słusznie nazywany jest uchwałą anstysmogową, gdyż jego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia lubelskiego powietrza.
Uchwała zakłada stopniową wymianę przestarzałych, „trujących” instalacji o mocy mniejszej niż 1 MW. Te najgorsze, bezklasowe i klasyfikowane do 1 i 2 klasy mają zostać wymienione do 2024 roku. Do 1 stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą musiały spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu komisji UE 2015/1189.

Ważniejsze zapisy z uchwały „antysmogowej”:

 1. Terminy wymiany instalacji:

 • 1 stycznia 2024 r. – kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;

 • 1 stycznia 2027 r. – instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;

 • 1 stycznia 2030 r. – instalacje klasy 5 wg ww. normy.

 1. Zakazuje się stosowania następujących paliw:

 • miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;

 • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;

 • biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

 1. Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 r.).

 2. Ograniczenia i zakazy dotyczą podmiotów eksploatujących instalacje.

 3. Ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00