Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

29 czerwca 2023

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Wola Uhruska informuje, że w dniu 23 czerwca 2023 r. do Urzędu Gminy Wola Uhruska wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywny wypoczynek dzieci z Gminy Wola Uhruska uprawiających zapasy – organizacja zgrupowania szkoleniowego” złożona przez Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” z Chełma.

Zgodnie z treścią art.19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5.

Informacja w tej sprawie treść ofert znajduje się na stronie https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=130&action=details&document_id=1904974

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00