Uroczystości w Gminie Wola Uhruska

22 maja 2023

20 maja 2023 r. w Gminie Wola Uhruska miały miejsce dwie uroczystości z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Romanowskiego, Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława Gzika,  Nadleśniczego Nadleśnictwa Sobibór P. Dariusz Filipczaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wola Uhruska P. Mariana Łubkowskiego i Wójta Gminy P. Jana Łukasika.

O godz. 11:00 w kaplicy w Zbereżu Biskup Lubelski Adam Bab odprawił Mszę Świętą w intencji Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny” – dowódcy Oddziału WiN oraz jego żołnierzy. Po odprawieniu Mszy Św. nastąpiło złożenie kwiatów przy kapliczce upamiętniającej miejsce śmierci „Żelaznego”.

Następnie o godz. 14:00 w świetlicy w Siedliszczu odbyło się oficjalne wręczenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z Siedliszcza, Uhruska, Stulna, Piask i Zbereża promes dotacji celowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości. W tym spotkaniu wziął również udział P. Andrzej Romańczuk – Starosta Włodawski.

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00