Utworzenie placu zabaw w Uhrusku

31 marca 2019

Projekt „Utworzenie placu zabaw w Uhrusku„, współfinansowany był z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i miał na celu poprawę jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz zapewnienie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Uhrusk.

W ramach projektu został wykonany plac zabaw w Uhrusku składający się z:

  • huśtawki podwójnej,
  • zestawu zabawowego,
  • dwóch sprężynowców,
  • karuzeli trójramiennej,
  • huśtawki wagowej,
  • ławki,
  • kosza na śmieci,
  • urządzenia sportowo linowego typu twierdza/pająk,
  • tablicy informacyjnej.

Całkowity koszt projektu: 23 155,24 , a wysokość pomocy PROW: 15 060,32 zł.