VII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji

5 kwietnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję w trybie nadzwyczajnym VII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 09.04.2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
3. Podjęcie uchwał:
3.1) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022;
3.2) w sprawie zmian w budżecie gminy;
3.3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
5. Wolne wnioski i dyskusja.
6. Zakończenie VII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00