Wirtualne spacery po Dolinie Bugu

30 marca 2019

Projekt „Wirtualne spacery po Dolinie Bugu” współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 miał na celu promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego doliny Bugu poprzez fotograficzne i filmowe udokumentowanie i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców.

W ramach Projektu powstała multimedialna prezentacja Wirtualny spacer po gminie Wola Uhruska oraz filmowa wizytówki gminy. Zarówno spacer jaki i film zostały udostępnione na stronie internetowej oraz wysłane do 100 punktów informacji turystycznej na terenie całego kraju.

Film promocyjny Gminy Wola Uhruska jest udostępniony na stronie:http://www.youtube.com/watch?v=ropMtDaTy4A&feature=youtu.be

Całkowity koszt projektu to 13 961,56 zł.

Wysokość pomocy PROW – 9 113,60 zł.