Wirtualna strzelnica w Woli Uhruskiej

12 stycznia 2024

W dniu 12 stycznia 2024 r. została uroczyście otwarta strzelnica wirtualna mieszcząca się w sali fitness budynku hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej.

Strzelnica została uruchomiona dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023” Nr 1/2023/CWCR. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 152 176,25 zł, z czego 119 458,35 zł stanowiła dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej, a kwota wkładu własnego Gminy niosła 32 717,90 zł.

Głównymi celami konkursu było:
1) rozwój sportu strzeleckiego w Polsce;
2) zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, tj. w szkołach prowadzących klasy o profilach mundurowych;
3) podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym;
4) aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród członków formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim;
5) aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnej w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.

W uroczystym otwarciu strzelnicy wirtualnej udział wzięli m.in. Pani Anna Dąbrowska-Banaszek – Posłanka na Sejm RP, płk Robert Kasperczuk – Dowódca 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Chełmie, mjr Mirosław Kopeć – Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Chełmie, a także komendanci placówek Straży Granicznej w Woli Uhruskiej i Zbereżu i Kierownik Posterunku Policji w Woli Uhruskiej.

 

Strzelnica wirtualna będzie czynna wg następującego ramowego harmonogramu:

Dzień tygodnia

Kategoria użytkownika

uczniowie szkół z terenu Gminy Wola Uhruska oraz ze szkół z klasami mundurowymi

organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa

osoby indywidualne (minimum 2 osoby)
i grupy niezorganizowane

Poniedziałek

8:00-14:00

14:00-17:00

 

Wtorek

8:00-14:00

14:00-17:00

 

Środa

8:00-14:00

14:00-17:00

 

Czwartek

8:00-14:00

 

15:00-17:00

Piątek

8:00-14:00

 

15:00-17:00

Sobota

10:00-13:00

 

13:00-17:00

Zapisy (z dwudniowym wyprzedzeniem) grup i osób na wirtualną strzelnicę w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu 82 591 50 69 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Zarówno grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne i grupy niezorganizowane zobowiązane są posiadać własny Green Gas–ProTechGas.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00