WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA Z ORGANIZACJAMI OBYWATELSKIMI.

1 czerwca 2021

Spotkanie otwarte z NGO – woj. LUBELSKIE
1 czerwca 2021 r., godz. 17.00-20.00 On-line ZOOM:
…………………………………………………

RAMOWY PROGRAM
POWITANIE I OTWARCIE SPOTKANIA

− Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu OFOP,
− Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego,
− Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) ze strony pozarządowej,
− Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu Wspólnoty Roboczej związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
− Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
− Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM)
− Karol Handzel, Sekretarz Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR)
− Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (RDPP WL)
− Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Członek Zarządu WRZOS
− Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON)
− Justyna Spryszak, przedstawicielka RDPP WL ze strony pozarządowej w Konwencie Wojewódzkich RDPP
I. SESJA TEMATYCZNA
• Przedstawienie informacji o działalności krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
• Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej RDPP – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
• Nowe wyzwania przed Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
− Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP,
− Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich RDPP, Członek Zarządu OFOP,
− dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy RDPP,
− Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)
− Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji Społecznej RDPP, Członek Zarządu WRZOS, Członek Prezydium Konwentu WRDPP

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00