Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji

31 marca 2019
Gmina Wola Uhruska wspólnie z większością jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego uczestniczyła jako partner w projekcie pn. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji„.

Główne cele projektu to:

  • zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji,
  • wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych,
  • modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,
  • wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego,
  • poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych.

Główne działania projektu:

1. Modernizacji i rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej – polegająca na wymianie przestarzałych technologicznie komputerów, a także jeśli wymagać będzie tego sytuacja na rozbudowie sieci LAN w urzędach nie posiadających potzrebnej infrastruktury sieciowej.

2. Zakup i instalacja oraz konfiguracja serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych centrum przetwarzania danych.

3. Zakup i instalacja oprogramowania – serwisu internetowego służącego do obsługi platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny”, zawierającego rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędów i podległych jednostek lub dostosowanie obecnych systemów, platforma e-usług odpowiedzialna za komunikację z klientem, system płatności, formularze elektroniczne w tym repozytorium formularzy, edytor formularzy, system bezpieczeństwa w tym zabezpieczenie antywirusowe oraz zabezpieczenie komunikacji, elektroniczny obieg dokumentów, moduł wymiany danych wraz z lokalnym komponentem brokera integracyjnego, lokalny komponent systemu płatności, system weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Wdrożenie systemu umożliwiającego gromadzenie, porządkowanie, przetwarzanie, wyszukiwanie, przenoszenie danych.

5. Szkolenia dla uczestników projektu z zakresu funkcjonowania platformy regionalnej z wykorzystaniem e-learningu.

6. Monitorowanie projektu, poprzez raporty doradcy technologicznego projektu, raporty wykonawcy, ankiety wśród Partnerów, statystyki z systemu.

7. Promocja – działania informacyjno-szkoleniowe wśród mieszkańców województwa.