Wybory do Izb Rolniczych

18 lipca 2023

Lubelska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów na członków Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Izb Rolniczych zarządzonych na 24 września 2023 r.

Informacje o przyjmowaniu zgłoszeń, w tym wzór zgłoszenia oraz zadania Komisji znajdują się na stronie https://www.lir.lublin.pl/o-nas/wybory-2023. Termin zgłaszania kandydatów upływa 21 lipca 2023 r. (piątek). Dla ułatwienia zgłoszenia mogą być składane w Urzędzie Gminy Wola Uhruska. Przypominamy, że kandydat do Komisji musi być podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Wola Uhruska.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00