Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

3 czerwca 2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2024 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie harmonogramu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Wola Uhruska określony został szczegółowy terminarz Zebrań Wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Wola Uhruska.

Harmonogram zebrań wiejskich

w sprawie wyboru sołtysów rad sołeckich na terenie gminy Wola Uhruska

Lp.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania

Godz.

Miejsce zebrania

1.

Kosyń

14 czerwca 2024 r. (piątek)

14:00

Świetlica w Kosyniu

2.

Piaski

17 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

14:00

Świetlica w Piaskach

3.

Siedliszcze

18 czerwca 2024 r. (wtorek)

14:00

Świetlica w Siedliszczu

4.

Mszanna

20 czerwca 2024 r. (czwartek)

13:00

Świetlica w Mszannie

5.

Mszanna-Kolonia

20 czerwca 2024 r. (czwartek)

15:00

Świetlica w Mszannie

6.

Józefów

21 czerwca 2024 r. (piątek)

12:00

Świetlica w Mszance

7.

Mszanka

21 czerwca 2024 r. (piątek)

14:00

Świetlica w Mszance

8.

Wola Uhruska

24 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

15:00

Urząd Gminy Wola Uhruska – ul. Parkowa 5

9.

Uhrusk

25 czerwca 2024 r. (wtorek)

14:00

Świetlica w Uhrusku

10.

Potoki

1 lipca 2024 r. (poniedziałek)

14:00

Mieszkanie prywatne Pana Łukomskiego

11.

Stanisławów

2 lipca 2024 r. (wtorek)

14:00

Mieszkanie prywatne Pana Biernackiego

12.

Zbereże

3 lipca 2024 r. (środa)

14:00

Świetlica w Zbereżu

13.

Stulno

5 lipca 2024 r. (piątek)

14:00

Świetlica w Stulnie

14.

Bytyń

8 lipca 2024 r. (poniedziałek)

14:00

Świetlica w Bytyniu

15.

Macoszyn Duży

9 lipca 2024 r. (wtorek)

14:00

Szkoła Podstawowa w Macoszynie Dużym

16.

Majdan Stuleński

10 lipca 2024 r. (środa)

14:00

Mieszkanie prywatne Pana Borysiuka

 

 Porządek obrad Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Informacja z działalności Rady Sołeckiej minionej kadencji (lata 2018-2024).
  3. Informacja Wójta Gminy o realizacji bieżących zadań.
  4. Wybory sołtysa i rady sołeckiej.
  5. Wolne Wnioski.
  6. Zakończenie.

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00