Wydłużenie terminu składania wniosków o szacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy do 17 listopada 2023 r.

8 listopada 2023

Uprzejmie informuję, iż Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Mając na względzie liczne prośby organizacji rolniczych, przedłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy do 17 listopada 2023 r.
Ponadto wprowadzone zmiany umożliwiają udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy, z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości
do 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
Poniżej zamieszczam link do komunikatu, z prośbą o udostępnienie powyższej informacji jak najszerszej grupie zainteresowanych rolników.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/termin-skladania-wnioskow-suszowych-przedluzony

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00