Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Uhrusku

30 marca 2019

Projekt „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Uhrusku” realizowany był przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi 4 „LEADER” działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu było podniesienie standardu spotkań mieszkańców oraz organizowanych imprez kulturalnych poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Uhrusku.

Całkowite koszty realizacji operacji wyniosły 44 275,78 zł z czego 35 752,67 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość wnioskowanej pomocy – 28 602,00 zł (64,60 %).

Wkład własny – 15 673,78 zł (35,40 %).