Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie zachorowań na COVID-19.

24 stycznia 2022

W związku z coraz większą liczbą zachorowań na COVID-19 na terenie województwa lubelskiego oraz z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 zaleca się, aby osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) przebywające w izolacji domowej na terenie nieruchomości zamieszkałych  przestrzegały zasady odrębnego zbierania odpadów bytowych, taktowanych jako odpady medyczne.

Odpady takie należy gromadzić, bez obowiązku segregacji, najlepiej w workach koloru czerwonego i w żadnym razie nie wolno ich udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami komunalnymi.

Gmina dostarczy nieodpłatnie do miejsc izolacji domowej odpowiednią ilość worków czerwonych, w których należy umieścić zgromadzone odpady oraz  udostępniać je do odbioru specjalistycznej jednostce, z którą Gmina Wola Uhruska ma zawartą umowę na odbiór takich odpadów. Worki czerwone przygotowane do odbioru muszą być bezwzględnie zawiązane. Odbiór tych odpadów odbywa się w ramach miesięcznej opłaty wnoszonej do Gminy.

ZATEM FAKT PRZEBYWANIA NA IZOLACJI

NALEŻY ZGŁOSIĆ DO

URZĘDU GMINY WOLA UHRUSKA

TEL. 82 591 52 30

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00