Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie zachorowań na COVID-19

21 października 2021

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi

w czasie  zachorowań na COVID-19

W związku z coraz większa liczba zachorowań na COVID-19 na terenie województwa lubelskiego oraz z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 zaleca się, aby osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) przebywające w izolacji domowej na terenie nieruchomości zamieszkałych powinny przestrzegać zasady odrębnego zbierania odpadów bytowych, taktowanych jako odpady medyczne.

Odpady takie należy gromadzić, bez obowiązku segregacji, najlepiej w workach koloru czerwonego i w żadnym razie nie wolno ich udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami komunalnymi.

Gmina dostarczy nieodpłatnie do miejsc izolacji domowej odpowiednią ilość worków czerwonych, w których należy umieścić zgromadzone odpady oraz  udostępniać je do odbioru specjalistycznej jednostce, z którą Gmina Wola Uhruska ma zawartą umowę na odbiór takich odpadów. Worki czerwone przygotowane do odbioru muszą być bezwzględnie zawiązane. Odbiór tych odpadów odbywa się w ramach miesięcznej opłaty wnoszonej do Gminy.

 

ZATEM  FAKT   PRZEBYWANIA  NA  IZOLACJI NALEŻY  ZGŁOSIĆ   DO

URZĘDU  GMINY  WOLA  UHRUSKA

TEL. 82 591 52 30.

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00