XLI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 29.12.2022 r.

22 grudnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 29.12.2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Pakowa 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wola Uhruska;
  • zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025;
  • zmian w budżecie Gminy
  • wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026;
  • uchwalenia budżetu na rok 2023.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zakończenie XLI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00