XLVII Sesja Rady Gminy VIII kadencji

28 sierpnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 31.08.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 w Woli Uhruskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1) wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu;
  5.2) zmian w budżecie gminy;
  5.3) odwołania Skarbnika Gminy;
  5.4) powołania Skarbnika Gminy.
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i dyskusja.
 3. Zakończenie XLVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00