XX Sesja Rady Gminy Wola Uhruska

7 sierpnia 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w trybie nadzwyczajnym XX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 10.08.2020 r. o godz. 10:00 w auli Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
  2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wola Uhruska do współpracy partnerskiej w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa”.
  6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski i dyskusja.
  8. Zakończenie XX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00