XXII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska

25 września 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w trybie nadzwyczajnym XX Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 25.09.2020 r. o godz. 14:30 w auli Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej;
  • utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe II w Woli Uhruskiej;
  • wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wola Uhruska w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Zakończenie XXII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00