ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM

31 stycznia 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie w związku z pismem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dn.27.01.2020r. znak: DNS-EP.907.2.2.2020 dotyczącym zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia zakażeń nowym koronawirusem na terenie Lubelszczyzny, przekazuje w załączeniu materiały przesłane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie do wykorzystania w przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania.

1. Karta lokalizacji pasażera – w 3 wersjach językowych
2. Ulotki z informacją dla osób powracających z Azji Południowo-Wschodniej – w 2 wersjach językowych
3. Postępowanie dla podróżujących – jak skutecznie myc ręce
4. Komunikat dla podróżujących z dnia 25.01.2020r.
5. Zasady postepowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowy koronawirusem 2019-nCoV oraz wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dostępne są na stronie internetowej GIS pod linkiem: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że każde podejrzenie zakażenia koronawirusem 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłoszać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie.
Za osobę podejrzaną o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać osobę, która ma objawy infekcji dróg oddechowych (temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C i występuje jeden lub wiecej objawów ze strony układu oddechowego np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby oraz spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
1. Odbyła podróż lub zamieszkiwała w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby, w tym osoby które odwiedzały lub pracowały na targu w Wuhan
2. Jest pracownikiem medycznym, który sprawował opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.
3. Jest osobą która w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów była:
– narażona na bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV. tzn. przebywała w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV,
– miała bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).

Pacjenci podejrzani o zakażenie 2019-nCoV powinni być hospitalizowani w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób podróżujących opracowywany jest codziennie, na podstawie aktualnej oceny ryzyka i informacji WHO oraz ECDC w Sztokholmie, dostępny na stronie internetowej www.gis.gov.pl w zakładce Aktualności https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ i zwraca się z prośbą o bieżące śledzenie przedmiotowych informacji, również na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie https://pssewlodawa.pis.gov.pl.

Do pobrania:
1) Karta lokalizacji pasażera – w 3 wersjach językowych;
2) Ulotki z informacją dla osób powracających z Azji Południowo-Wschodniej – w 2 wersjach językowych;
3) Komunikat dla podróżujących z dnia 25.01.2020 r.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00