Zakup samochodu śmieciarki z przyczepką oraz pojemników do zbierania odpadów

30 marca 2019

Projekt ”Zakup samochodu śmieciarki z przyczepką oraz pojemników do zbierania odpadów” został zrealizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W ramach projektu zakupiono:

  • samochód śmieciarkę o dopuszczalnej masie całkowitej 6 500 kg. na tylnych kołach bliźniakach,
  • przyczepkę samochodową krytą plandeką z podwójną osią hamowaną o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 500 kg,
  • 900 szt. metalowych pojemników na odpady o pojemności 110 l z kółkami transportowymi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 344 040,00 zł, z czego 282 000,00 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość udzielonej pomocy – 200 000,00 zł (58,13%).

Wkład własny – 144 040,00 zł (41,87%).