Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wola Uhruska

30 grudnia 2022

W dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wola Uhruska odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego zakupionego dla OSP Uhrusk i OSP Wola Uhruska. Projekt został współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości i zrealizowany na podstawie Umowy nr DFS-IX.7211.78.2022 zawartej w dniu 14.12.2022 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości i Gminą Wola Uhruska.

Całkowita kwota przedsięwzięcia wyniosłą – 26 451,36 zł,
z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości to kwota  25 000,00 zł
wkład własny Gminy Wola Uhruska – 1 451,36 zł.

W ramach zadania zakupiono:

1.Wyposażenie osobiste dla strażaków z OSP Wola Uhruska za łączną kwotę 16 951,37 zł, w tym:
Ubrania specjalne 2 częściowe Brandbull FHR 008 MAX PL      – 5 kpl.            za kwotę 13 683,87 zł
Ubrania koszarowe 3 częściowe ROP-STOP OSP RX                – 10 kpl           za kwotę 3 267,50 zł

2.Sprzęt pożarniczy i łączności dla OSP Uhrusk za łączną kwotę 9 499,99 zł, w tym:
Radiotelefon przenośny HYTERA HP 685MD                                        – 1 szt.              za kwotę 2 999,99 zł
Silnik spalinowy do łodzi ratowniczej MERCURY F5 MLA SAILMATE     – 1 szt.             za kwotę 6 500,00 zł