ZAPISY NA ZAKUP WĘGLA !!!

24 października 2022

W związku z pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, określającą warunki i sposób rozpowszechniania i sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego zakładającej sprzedaż węgla za cenę 2000 zł/tonę, Wójt Gminy Wola Uhruska zwraca się z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania zakupu węgla na nadchodzący sezon grzewczy,
celem oszacowania potrzeb mieszkańców i złożenie zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego.
Zgodnie z aktualną treścią procedowanych przepisów do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawnione będą osoby fizyczne spełniające warunki przyznania dodatku węglowego w maksymalnej ilości 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.
Zapotrzebowanie można zgłaszać w Urzędzie Gminy Wola Uhruska osobiście, telefonicznie pod numerem 82 591 52 30 lub mailowo na adres: projekty@wolauhruska.pl w terminie
do 25 października 2022 r. (wtorek) do godziny 10:00.

Zgłaszając zapotrzebowanie prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych oraz ilość potrzebnego węgla.

Zgłoszenie zapotrzebowania na chwilę obecną nie gwarantuje możliwości zakupu węgla.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00