ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE – BUDOWA DRÓG.

11 marca 2022

Zapraszam do Urzędu Gminy Wola Uhruska (sala konferencyjna) dn. 15 marca 2022 r. (wtorek) na godz. 9.00 mieszkańców, których posesje zlokalizowane są przy ul. Klonowej, Piaskowej, Dolnej, Leśnej (od strony północnej) oraz ul. Odrodzenia, na spotkanie z projektantem wyżej wymienionych dróg.

Na spotkaniu zostanie przedstawiona koncepcja budowy dróg oraz przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia.

Ze względu na epidemię koronawirusa oraz ograniczoną powierzchnię Sali konferencyjnej wskazane byłoby przybycie na spotkanie 2-3 osobowej delegacji z poszczególnych ulic i przekazanie uzyskanych informacji pozostałym osobom.
Proszę wiec o koordynację spraw dotyczących frekwencji na zebraniu we własnym zakresie.

W zebraniu udział wezmą:

  • Projektant i pracownicy Urzędu Gminy Wola Uhruska,
  • Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni z tego terenu,
  • Sołtys wsi Wola Uhruska,
  • Delegacja z wyżej wymienionych ulic.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Wola Uhruska
/-/ Jan Łukasik

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00