Zawiadomienie w sprawie dodatku węglowego

16 września 2022

Zawiadomienie Wójta Gminy Wola Uhruska
w sprawie wypłaty dodatku węglowego
wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) zwanej dalej Ustawą

Niniejszym Wójt Gminy Wola Uhruska zawiadamia, że:

  1. zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) z uwagi na przyczyny niezależne od Wójta Gminy – nieprzekazanie środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłata dodatków węglowych objętych wnioskami rozpatrzonymi pozytywnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej nie może być zrealizowana w terminie 30 dni od dnia ich złożenia – art. 2 ust. 11 Ustawy, a wypłata tych dodatków nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku;
  2. zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter postępowania w sprawie wypłaty dodatków węglowych – rozpatrzenie wniosków w tej sprawie dotychczas nierozpatrzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej i wypłata dodatków węglowych nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Z up. Wójta Gminy
/-/ Mariusz Jachimczuk
Sekretarz Gminy

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00