Zdalna Szkoła w Gminie Wola Uhruska

20 lipca 2020

Gmina Wola Uhruska w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymała dofinansowanie w wysokości 44 988,48 zł na zakup 16 laptopów, które zostały przekazane do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej – 11 szt. oraz do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży: Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym – 3 szt. i do Szkoły Podstawowej w Uhrusku – 2 szt.

W ramach projektu „Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 54 981,00 zł na zakup 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej – 15 szt. oraz do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży: Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym – 3 szt. i do Szkoły Podstawowej w Uhrusku – 2 szt.