Zebrania wiejskie

8 stycznia 2020

Tradycyjnie już na początku roku Wójt Gminy Wola Uhruska w porozumieniu z Sołtysami poszczególnych sołectw zaprasza na Zebreania Wiejskie, których celem jest podsumowanie działalności Samorządu Gminy w minionym roku oraz przedstawienie planów działalności na kolejny rok.

Poniżej przedstawiamy harmonogram tych zebrań.

Lp.

Nazwa sołectwa

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1

Uhrusk

15.01.2020 r.
(środa)

13:00

Remizo-świetlica w Uhrusku

2

Bytyń

16.01.2020 r.
(czwartek)

13:00

Świetlica w Bytyniu

3

Wola Uhruska

17.01.2020 r.
(piątek)

13:00

Ośrodek wypoczynkowy „Pompka”
w Woli Uhruskiej

4

Kosyń

21.01.2020 r.
(wtorek)

12:00

Świetlica w Kosyniu
– uroczyste otwarcie Świetlicy

5

Stulno
i Majdan Stuleński

22.01.2020 r.
(środa)

13:00

Świetlica w Stulnie

6

Macoszyn Duży

24.01.2010 r.
(piątek)

13:00

Szkoła Podstawowa w Macoszynie Dużym

7

Mszanna
i Mszanna-Kolonia

28.01.2020 r.
(wtorek)

13:00

Świetlica w Mszannie

8

Siedliszcze

29.01.2020 r.
(środa)

13:00

Świetlica w Siedliszczu

9

Mszanka
i Józefów

31.01.2020 r.
(piątek)

13:00

Świetlica w Mszance

10

Stanisławów
i Potoki

04.02.2020 r.
(wtorek)

13:00

mieszkanie prywatne Sołtysa Stanisławowa P. Biernackiego

11

Piaski

05.02.2020 r.
(środa)

13:00

Remizo-świetlica w Piaskach

12

Zbereże

07.02.2020 r.
(piątek)

13:00

Świetlica w Zbereżu

Wszystkie zebranie wiejskie obywać się będą wg następującącego porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Informacja z działalności Rady Sołeckiej w roku 2019 oraz plan pracy na rok 2020.
  3. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań Samorządu w roku 2019 oraz plan pracy na rok 2020.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w poszczególnych zebraniach.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00