Zmiany w podziale Gminy Wola Uhruska na okręgi wyborcze

19 stycznia 2024

Postanowieniem Nr 18/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 18 stycznia 2024 r. zostały dokonane zmiany w podziale Gminy Wola Uhruska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wola Uhruska.

Zmiany dotyczą przeniesienia sołectw Stanisławów i Potoki z okręgu wyborczego nr 9 do okręgu wyborczego nr 15. Poniżej zamieszczamy ww. postanowienie wraz z załącznikiem.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00