ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

11 marca 2020

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Państwu Sołtysom z terenu Gminy Wola Uhruska pragniemy serdecznie podziękować za wszelką pracę na rzecz mieszkańców Sołectwa i Gminy.
Jednocześnie gratulujemy społecznego zaufania zapewniając, że doceniamy Waszą pracę dotyczącą rozwiązywania problemów zgłaszanych przez mieszkańców oraz poszczególnych Obywateli.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także satysfakcji z pracy społecznej na rzecz mieszkańców Sołectwa i Gminy.

Z poważaniem:

Przewodniczący Rady Gminy:                                                                         Wójt Gminy:

      /-/ Marian Łubkowski                                                                               /-/ Jan Łukasik

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00