Życzenia z okazji Dnia Strażaka.

4 maja 2021

Szanowne Druhny i Druhowie, z okazji Dnia Strażaka w imieniu Samorządu Gminy Wola Uhruska składamy Wam Drodzy Strażacy gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00