Rewitalizacja

25 marca 2019

W Urzędzie Gminy Wola Uhruska rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023. Obecnie trwa zbieranie danych diagnostycznych mających na celu wskazanie potencjalnych obszarów do objęcia procesem rewitalizacji.

Poniżej zamieszczone materiały prezentują czym jest Rewitalizacja w obecnym podejściu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z którego chcielibyśmy pozyskiwać środki na realizację przedsięwzięć wskazanych w Programie Rewitalizacji.

Ponadto zamieszczony jest druk do zgłaszania własnych pomysłów na projekty do Programu Rewitalizacji. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami jak i do zgłaszania projektów.

Do pobrania:

Rewitalizacja – prezentacja

Rewitalizacja w ramach RPO – prezentacja

Fiszka projektowa – pdf

Fiszka projektowa – doc 

W Urzędzie Gminy Wola Uhruska trwają prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Wola Uhruska do wypełnienia ankiety, której wyniki będą brane pod uwagę przy określaniu obszaru do rewitalizacji.

Informacja o procesie rewitalizacji

ANKIETA – do wypełnienia on line

 


 


 

Mapy

Wójt Gminy Wola Uhruska zaprasza na III konsultacje dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska,które odbędą się w budynku Gimnazjum w Woli Uhruskiej dnia 28.08.2017 r.
Jednocześnie zapraszamy do składania tzw. fiszek projektowych z koncepcjami projektów rewitalizacyjnych. Prosimy o składanie fiszek w terminie do dnia 25.08.2017 r. do Urzędu Gminy Wola Uhruska.

 

 


 


 

Gmina Wola Uhruska zaprasza do konsultacji społecznych projektu: „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017 – 2023” Prosimy o składanie uwag na załączonym formularzu w terminie do 26.09.2017 r.
Uwagi można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wolauhruska@lubelskie.pl  oraz do Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska w godz. pracy urzędu
Do pobrania:
1. Lokalny projekt rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023.    
2. Formularz zgłaszania uwag - format edytowalny.  
3. Formularz zgłaszania uwag w formacie pdf.
Na sesji Rady Gminy Wola Uhruska w dniu 28 września została podjęta uchwała przyjmująca Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023 –