TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU.

7 czerwca 2021

TPK
TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200
Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski*

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
–  poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
– w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
– nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco
niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
– pielęgniarki/położnej
– lekarską.
w formie telekonsultacji.
W ramach TPK uzyskasz:
– poradę medyczną
– e–receptę
– e–skierowanie
– e–zwolnienie.
Porady są udzielane w czterech językach:
– polskim
– angielskim
– rosyjskim
– ukraińskim

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00