ZAKUP PREFERENCYJNEGO WĘGLA.

14 listopada 2022

OGŁOSZENIE
w sprawie zakupu węgla przez mieszkańców
Gminy Wola Uhruska

Wójt Gminy Wola Uhruska informuje mieszkańców, że od dnia 10.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Wola Uhruska, w pokoju nr 13 lub sekretariacie można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennego w 2022 r.
Wzór wniosku jest do pobrania na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy (pokój nr 13 lub sekretariat).

Węgiel po preferencyjnej cenie 2 000 zł będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy, i która ma wpisane zgłoszenie w centralnej ewidencji emisyjności budynków jako główne źródło ciepła – źródło węglowe.

Dodatkowo informujemy, że osoba fizyczna będzie mogła nabyć węgiel po preferencyjnych cenach, pod warunkiem, że nie nabyła węgla na sezon grzewczy, przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł. brutto za tonę – w ilości, która została określona w rozporządzeniu.

Węgiel w sortymencie groszek lub orzech/kostka sprzedawany przez Gminę Wola Uhruska będzie pochodził z kopalni węgla kamiennego w Bogdance. Sprzedażą węgla będzie zajmowało się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” przy ul. Krótkiej 2 w Woli Uhruskiej.

Do pobrania – wzór wniosku:

Wersja edytowalna:

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00