Ogłoszenie o naborze uczestników do Klubu „Senior+”

29 lipca 2021

Ogłoszenie o naborze uczestników

do Klubu „Senior+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska informuje, że prowadzi nabór 16 uczestników do Klubu Senior+ mieszczącego się w świetlicy wiejskiej w Bytyniu dla:

– mieszkańców gminy Wola Uhruska w wieku 60+,

– osób nieaktywnych zawodowo, chcących spędzić czas aktywnie i twórczo,

– osób chcących pomóc sobie i innym.

Zapewniamy nieodpłatne wsparcie.

Celem głównym Klubu Senior+ jest: aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji.

Klub „Senior+” będzie czynny dwa razy w tygodniu w godzinach 10:00-15:00. Przewiduje się również możliwość organizacji zajęć w godzinach popołudniowych.

Weź udział w rekrutacji!

Aby zostać uczestnikiem Klubu należy:

– wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej oraz na stronie internetowej: www.wolauhruska.pl

– zapoznać się z regulaminem Klubu Senior+

– dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

Osoby zainteresowane spotkaniami w Klubie Senior+ proszone są o złożenie dokumentacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska do 17.08.2021 r.

Działanie realizowane będzie w ramach Programu Wieloletniego Senior+.

Uwaga:

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja telefoniczna GOPS Wola Uhruska: (82) 59 15 436

Zostań uczestnikiem Klubu Senior+!

Do pobrania:
1) Formularz rekrutacyjny;
2) Regulamin.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00